Løken Kirke

øgærn © 2008-2020

Den gamle Løken Kirke ble revet 1882, den ble trolig oppført ca. 1600.

Før den tid stod det en katolsk kirke der, innviet 13.02.1348.

Den nye Løken Kirke ble innviet 13.07.1883.

(Kilde: Fra storgård til husmannsplass, Glimt fra Aurskog-Høland historie.)


Den ligger noen hundre meter nordøst for der hvor den gamle kirken lå og har fra 2007 vært under restaurering. Utvendig tak med lekter og skifer er byttet ut.

Nytt kobber på klokketårnet og alle spirene, og utvendig maling.

   

Alle foto 29.05.2008: Lindis K. Ødegaard ©

The old Løken Church was pulled down in 1882. It was build about year 1600. Before that time it stood a Catholic Church there that was consecrated 13.02.1348.

The new Løken Church was consecrated 13.07.1883.

(Source: Fra storgård til husmannsplass, Glimt fra Aurskog-Høland historie.)


It is build a few hundred meters northeast from where the old Church stood. It has been under restoration from 2007. New slate on the roof and outside painting. New copper on the clock tower and all the spires.

   

All photos 29.05.2008: Lindis K. Ødegaard ©   

Jeg tror Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

har glemt det 7. bud: Du skal ikke stjele.


Bilde her av Løken kirke, er stjålet fra oppom.com, de har også satt Copyright på det... :-)

Design by Negærn - Copyright © 2008-2020 - All rights reserved