Kjente

øgærn © 2008-2020

Dette bilde er fra Sollia i Blaker.                                                                                                                 

Det er en kopi av et bilde som Gerd Dorthea Linnerud Aasum har, og det er fra slutten av 1930 årene.


Bak fra venstre: Svend Guneriussen Linnerud, født på Ødegaarden 30.10.1870, (Svend er bror til min oldemor Rebecca  Guneriusdatter Ødegaarden) i midten står sønnen Georg Svendsen Linnerud og til høyre Reidar Torp, han giftet seg med datteren til Svend og Inga Bolette, Inga Svendsdatter Linnerud.


Foran fra venstre: Datter til Georg Svendsen Linnerud, Gerd Dorthea Linnerud, gift Aasum

(innehaver av originalbilde), i midten sitter datteren til Svend og Inga Bolette, Inga Svendsdatter

Linnerud og til høyre sitter Svend`s hustru Inga Bolette Halvorsdatter Skougen.Design by Negærn - Copyright © 2008-2020 - All rights reserved