Biografi til: Johan Hansen

Far er kven født i Lyngen og mor er kven født i Sverige. (Kvensk = Finsk)